Z technických důvodů v termínu 15. až 29. července (7–16 hod.) bude výjezd i vjezd do parkingu z ulice Polská uzavřen.
Využijte, prosím, vjezd a výjezd z ulice Velkomoravská. Během víkendů je vjezd i výjezd bez omezení.
Děkujeme za pochopení.

« zpět

Tisková zpráva

Stáhnout tiskovou zprávu ve formátu PDF

5. srpna 2021

Skupina Redstone i Galerie Šantovka mají za sebou další úspěšný rok

I přes negativní dopady koronavirové pandemie posílila developerská skupina Redstone v roce 2020 významně vlastní kapitál i hodnotu aktiv. V domovské Olomouci a v Pardubicích v současnosti připravuje projekty v celkové hodnotě cca 25 miliard korun. Ještě obtížnější byl rok 2020 pro Galerii Šantovka, která čelila opakovanému lockdownu a negativním důsledkům protiepidemiologických opatření. Přesto dosáhla kladného hospodářského výsledku a náročného období využila pro přípravu řady projektů, které dále zvýší atraktivnost obchodně-společenského centra a posílí jeho konkurenceschopnost na retailovém trhu.

V roce 2020 developerská skupina Redstone pokračovala v přípravě a realizaci projektů Envelopa Office Center, Královská louka Bouzov, Pozemky Chomoutov, Městské multifunkční centrum, Galerie Pardubice čí Chateau Escot. Zároveň uskutečnila úspěšný prodej podílů ve společnostech vlastnících velkokapacitní skladové areály Starzone a Black Pine v Pardubickém kraji. Přestože rok 2020 přinesl zásadní negativní dopady protiepidemických opatření do vývoje české ekonomiky, zvýšené nároky na péči o bezpečnost a zdraví zaměstnanců i potřebu nových metod práce (zejména prostřednictvím elektronické komunikace), pro společnost Redstone Real Estate byl dalším úspěšným rokem v nepřerušené řadě. Konsolidovaný zisk skupiny před zdaněním dle auditovaných čísel a standardů IFRS-EU za rok 2020 dosáhl výše 176,7 milionů Kč, EBITDA pak 228 milionů Kč. Výrazným způsobem se na tomto výsledku podílela realizace vlastních investičních projektů a rovněž úspěšné prodeje zhodnocených investic. Celková aktiva skupiny dosáhla úrovně 3,2 miliardy Kč a meziročně se navýšila o 500 milionů Kč (tj. takřka o 20%). Vlastní kapitál společnosti se meziročně zvýšil o 155 milionů Kč (tj. o 15%) na hodnotu 1,12 miliardy Kč. „Výsledky náročného roku 2020 potvrzují, že naše dlouhodobá strategie je správná. Orientace na kvalitu a nadčasovost projektů, jejich pečlivá příprava s důrazem na ekonomickou efektivitu a dlouhodobou udržitelnost i každodenní důsledná správa se dlouhodobě promítají do ekonomických výsledků skupiny. Jsou dobrým základem pro další dynamický rozvoj všech našich aktivit“, shrnul hodnocení uplynulého roku majitel skupiny Redstone Richard Morávek.

Obchodně společenské centrum Galerie Šantovka stejného většinového vlastníka zakončilo loňský rok též v kladných číslech. EBITDA za rok 2020 dosáhla úroveň 253 milionů Kč, což je pouze drobný pokles oproti roku 2019. Celková hodnota aktiv byla na úrovni 5,5 miliardy Kč, kdy tato výše odráží zejména hodnotu pozemků a budov vlastního obchodního centra. „V bezprecedentní situaci lockdownu a vládních opatření je to vynikající výsledek. Ztratili jsme sice několik nájemců, ještě větší počet atraktivních nových nájemců jsme však získali. Celkově se naše tržní postavení posílilo. Děkujeme našim zákazníkům, že nám i v těžkých časech zůstali věrní. Období lockdownu jsme zároveň využili pro přípravu řady novinek, které mají naše služby dále zatraktivnit“, zhodnotil uplynulý rok ředitel Galerie Šantovka Petr Navrátil. Kromě rozšíření o druhou etapu připravuje Galerie Šantovka i remodeling stávající budovy, jehož součástí bude rozsáhlá modernizace gastro služeb, rozvoj ekologických, zábavných a vzdělávacích aktivit včetně podpory start-upů. „Pečlivě sledujeme světový vývoj a aktuální trendy v našem odvětví. Úspěšná obchodně-společenská centra budoucnosti se musí zaměřit na rozšíření nabídky. Fungování nemůže být postaveno pouze na nakupování, musí nabídnout komplexní zážitek spojující zábavu, kulturu či sport s volnočasovými aktivitami, aktuálními trendy životního stylu či zábavným vzděláváním“, shrnul budoucí priority Šantovky Petr Navrátil.


Mgr. Petr Hlávka
Tiskový mluvčí Galerie Šantovka
Telefon: +420 723 178 795
E-mail: hlavka@gspm.cz

Přihlášení k newsletteru

ŠantAPKA ke stažení ŠantAPKA ke stažení