Vážení návštěvníci,

ve dnech 23. až 26. května budou uzavřena venkovní parkoviště P4 a P5. Pro své nákupy, prosím, využijte vnitřní parkoviště P1, P2 nebo venkovní P3 a P6.

« zpět

Tisková zpráva

Stáhnout tiskovou zprávu ve formátu PDF

17. prosince 2020

Audit potvrdil, že Galerie Šantovka je bezpečným místem

Od počátku koronavirové epidemie Galerie Šantovka maximálně dbá o bezpečnost a zdraví svých zákazníků. Zodpovědně naplňuje všechna hygienická a bezpečnostní opatření, vyplývající z nařízení vlády ČR a nad jejich rámec realizuje celou řadu dalších kroků včetně využití nejprogresivnějších technologií, které zajišťují pro zákazníky a zaměstnance ještě vyšší míru bezpěčnosti a jistoty. Tuto skutečnost potvrdily i výsledky náročného auditu ASIS, realizovaného v prosinci loňského roku.

Na nejfrekventovanějších místech u vstupů do obchodního centra jsou pro návštěvníky trvale instalovány stojany s dezinfekčními prostředky, kde si mohou kdykoli bezplatně dezinfikovat ruce. Nadále totiž platí, že nejefektivnější formou prevence proti koronavirové nákaze je dodržování pravidla 3R: ruce, roušky, rozestupy. Povinnost dodržovat nošení roušek ve vnitřních prostorách centra a udržovat minimálně dvoumetrové rozestupy je pracovníky centra pečlivě kontrolována, informovanost zákazníků o opatřeních zajišťuje přehledný a srozumitelný informační systém v podobě infografiky i formou pravidelné hlasové informace.

Nad rámec běžných hygienických opatření Galerie Šantovka realizuje řadu kroků s využitím neprogresivnějších hygienických metod a technologií. Provádí plošnou dezinfekci toalet (stropy, stěny, dveře, kliky, podlahy a veškeré zařizovací předměty) prostřednictvím speciálního dezinfekčního nástřiku využívajího technologii nanočástic. Pravidelně je prováděna aplikace dezinfekce v pasážích centra na všech částech, kterých se dotýkají zákazníci (madla, kliky, taburetky, ale například i tlačítka ve výtazích). Doba účinku dezinfekce je tři týdny, z nejzatěžovanějších míst jsou pravidelně odebírány stěry, jejichž laboratorní analýza pomůže určit, zda bude třeba antibakteriální nástřik opakovat v kratších intervalech.

Nejprogresivnějším novým opatřením je instalace systému Schinder UV CleanCar ve všech výtazích Šantovky. “Systém je plně automatický a jde o naprostou technologickou novinkou na trhu. Zajišťuje ve výtahových kabinách průběžnou hloubkovou dezinfekci za využití UV-C záření, přičemž k dezinfekci dochází pouze pokud v kabině nikdo není. I ve výtazích se proto u nás lidé mohou cítit bezpečně a chránění, dýchat zdravý a svěží vzduch”, přiblížil nové opatření ředitel Galerie Šantovka Petr Navrátil.

Efektivita hygienických opatření je pracovníky centra monitorována a pravidelně vyhodnocována. V předvánočním čase loňského roku prověřil rozsah a účinnost opatření komplexní audit ASIS SAFE SC – LABEL PROGRAM – C19, který provedli odborníci z ASIS CZ, z.s., (Mezinárodní asociace bezpečnostního managementu). Výsledky auditu konstatují, že Galerie Šantovka naplňuje nejen v plné míře opatření vlády ČR, nýbrž i realizuje řadu dalších opatření nad jejich rámec, které přispívají k ochraně zdraví zákazníků.

Bezpečnost a zdraví našich zákazníků i zaměstnanců bude i v nadcházejících týdnech na prvním místě priorit fungování našeho obchodně-společenského centra. Jsem rád, že audit potvrdil kvalitu a účinnost našich opatření a zařadil Šantovku v v tomto směru mezi šest nejlepších zařízení v České republice, shrnul výsledky auditu ředitel centra Petr Navrátil.


Mgr. Petr Hlávka
Tiskový mluvčí Galerie Šantovka
Telefon: +420 723 178 795
E-mail: hlavka@gspm.cz

Přihlášení k newsletteru

ŠantAPKA ke stažení ŠantAPKA ke stažení