Bezpečnost na prvním místě

Výsledky auditu: Galerie Šantovka je bezpečným místem

Od počátku pandemie COVID-19 maximálně pečujeme o bezpečnost a zdraví svých zákazníků. Zodpovědně naplňujeme všechna hygienická a bezpečnostní opatření, vyplývající z nařízení vlády ČR a nad jejich rámec realizujeme celou řadu dalších kroků. Využíváme přitom i nejprogresivnější technologie, které zajišťují pro vás, naše zákazníky, ještě vyšší míru bezpěčnosti a jistoty:

Na nejfrekventovanějších místech u vstupů do obchodního centra jsou trvale instalovány stojany s dezinfekčními prostředky, kde si můžete kdykoli bezplatně dezinfikovat ruce. Nadále totiž platí, že nejefektivnější formou prevence proti koronavirové nákaze je dodržování pravidla 3R: ruce, roušky, rozestupy. Povinnost dodržovat nošení roušek ve vnitřních prostorách centra a udržovat minimálně dvoumetrové rozestupy pravidelně kontrolujeme, vaši informovanost o opatřeních zajišťuje přehledný a srozumitelný informační systém v podobě infografiky i pravidelných hlasových informací.

Provádíme plošnou dezinfekci toalet (stropy, stěny, dveře, kliky, podlahy a veškeré zařizovací předměty) prostřednictvím speciálního dezinfekčního nástřiku využívajího technologii nanočástic. Pravidelně aplikujeme dezinfekci v pasážích centra na všech částech, kterých s častým dotykem (madla, kliky, taburetky, ale například i tlačítka ve výtazích). Doba účinku dezinfekce je tři týdny, z nejzatěžovanějších míst jsou pravidelně odebírány stěry, jejichž laboratorní analýza pomůže určit, zda bude třeba antibakteriální nástřik opakovat v kratších intervalech.

Nejprogresivnějším novým opatřením pro vaši bezpečnost je instalace systému Schinder UV CleanCar ve všech výtazích Šantovky. Systém je plně automatický a jde o naprostou technologickou novinkou na trhu. Zajišťuje ve výtahových kabinách průběžnou hloubkovou dezinfekci za využití UV-C záření, přičemž k dezinfekci dochází pouze, pokud v kabině nikdo není. I ve výtahu se proto u nás můžete cítit bezpečně a chránění, dýchat zdravý a svěží vzduch.

Instalace systému Schinder UV CleanCar Instalace systému Schinder UV CleanCar Instalace systému Schinder UV CleanCar

Efektivita hygienických opatření je pracovníky centra monitorována a pravidelně vyhodnocována. V předvánočním čase loňského roku jsme přesto rozsah a účinnost našich opatření prověřili komplexním auditem ASIS SAFE SC – LABEL PROGRAM – C19, který provedli odborníci z ASIS CZ, z.s. (Mezinárodní asociace bezpečnostního managementu). Výsledky auditu konstatují, že Galerie Šantovka naplňuje nejen v plné míře opatření vlády ČR, nýbrž realizuje i řadu dalších opatření nad jejich rámec, které přispívají k ochraně zdraví zákazníků. Audit potvrdil kvalitu a účinnost našich opatření a zařadil Šantovku v tomto směru mezi šest nejlepších obdobných zařízení v České republice.

Jsme rádi, že vás můžeme pozvat do našich prostor a nabídnout Vám pocit bezpečí a jistoty při využívání našich služeb.

Přihlášení k newsletteru

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat poskytované informace, služby a funkce sociálních médií.
Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookie.