« zpět

Tisková zpráva

Stáhnout tiskovou zprávu ve formátu PDF

20. února 2012

Po čtyřech letech příprav se začíná budovat obchodní galerie, první část nové olomoucké čtvrti

Po více než čtyřech letech intenzivních příprav nastává v novodobých dějinách Olomouce výjimečný okamžik: začíná stavba nové městské čtvrti v blízkosti historického jádra města. Investor projektu, společnost Galerie Šantovka, spouští výstavbu moderní obchodní galerie, v dalších etapách vznikne komplex bytových domů a dalších komerčních objektů a kancelářských budov. Současně se zahájením stavby galerie vrcholí přípravy stavby tramvajové tratě spojující centrum a jižní část města. Ojedinělý projekt přinese v čase útlumu českého stavebnictví pracovní příležitosti řadě velkých i malých firem.

Vítězem výběrového řízení na stavbu obchodní galerie, kterého se zúčastnilo více než deset společností z celé republiky, se stal jeden z lídrů stavebního trhu, společnost Metrostav a.s. "V minulém týdnu padlo konečné rozhodnutí a stavba samotná začne v následujících dnech. Práce potrvají zhruba 19 měsíců a obchodní galerie přivítá první návštěvníky na podzim 2013," uvedl jednatel společnosti Galerie Šantovka Richard Morávek.

Za podobou Galerie Šantovka stojí renomované architektonické studio Benoy, díky kterému se podařilo citlivě začlenit tento unikátní projekt do stávající struktury centra města "Vzhledem k dobré spolupráci počítáme s architekty z Benoy i v dalších etapách," podotkl Morávek.

Příprava staveniště a zahájení výkopových prací – to jsou plány Divize 1 Metrostavu pro příštích několik týdnů. Součástí příprav je i povolené kácení dřevin. Staveniště převzala společnost od investora už minulý týden a ihned zahájila přípravné práce. "V první fázi nás čeká příprava území a zázemí stavby. Po zabezpečení stavební jámy zahájíme výkopové a zemní práce. Současně dojde k přeložkám a přípojkám inženýrských sítí a pasportizaci stávajících objektů", upřesňuje vedoucí projektu za Metrostav Jan Šlajs. Kromě statického posouzení okolních budov, upozorní dodavatel stavby obyvatele v nejbližším okolí na zahájení stavby. Na stavbě bude současně pracovat až 500 stavebních dělníků.

Stavební práce pouze minimálně naruší dopravu v centru města. Příjezdové komunikace pro většinu zásobování stavby jsou naplánovány z ulice Velkomoravská přes Babíčkovu a Wittgensteinovu tak, aby dopravní ruch co nejméně rušil obyvatele v okolí.

Město Olomouc ve spolupráci s investorem nové čtvrti Šantovka připravuje souběžně výstavbu tramvajové tratě přes areál bývalého závodu Mila do jižní části města. Město proto začne s přípravnými pracemi v následujících měsících a obě akce budou vzájemně koordinovány.

Nová čtvrt Šantovka vyrůstá v bývalém továrním areálu Milo a okolních pozemcích nedaleko historického centra Olomouce. Na ploše zhruba 11 hektarů vznikne nejdříve obchodní galerie, poté investor plánuje bytovou čtvrť a administrativní centrum. Obchodní galerie přinese více než tisíc nových pracovních míst, nabídne 46 000 m² pronajímatelných ploch a 1000 parkovacích míst v bezprostřední blízkosti centra města. Společnost SMC Development a.s. investuje do výstavby nové čtvrti více než 10 miliard korun, projekt obchodní galerie zaštiťuje její dceřiná společnost Galerie Šantovka, s.r.o. Otevření obchodní galerie je naplánováno na podzim roku 2013.


Mgr. Juraj Aláč
mluvčí projektu Šantovka
Telefon: +420 608 707 799
E-mail: juraj.alac@santovka.cz

Přihlášení k newsletteru

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat poskytované informace, služby a funkce sociálních médií.
Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookie.