« zpět

Tisková zpráva

Stáhnout tiskovou zprávu ve formátu PDF

20. března 2012

Galerie Šantovka: při stavbě dbáme o ochranu životního prostředí, potvrdila to inspekce ČIŽP

Při stavbě Galerie Šantovka nedošlo k žádným porušením předpisů a norem o ochraně životního prostředí. Potvrdilo to šetření oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí. Chceme se velmi důrazně ohradit proti aktivitám Hnutí Duha, které šetření podnítilo, protože si dalo za cíl za každou cenu zastavit nejen výstavbu galerie, ale i tramvajové trati a protipovodňových opatření.

Žádný jiný verdikt jsme od inspektorů ani nečekali. Investor nové čtvrti Šantovka, která vzniká v lokalitě bývalé chemické továrny Milo, už od zahájení přípravných prací na projektu přísně dbá na ochranu životního prostředí. Stejně jako v přípravné fázi postupujeme i nyní v souladu se zákony. Při projektování obchodní Galerie Šantovka zadal investor několik přírodovědných průzkumů zaměřených na zjištění stavu flory a fauny v předmětném území nejen nezávislým organizacím, ale svoji studii tu prováděla i Akademie věd ČR. Všechny tyto materiály sloužily jako podklad při přípravě územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Společnost Galerie Šatovka má za sebou velmi složitý a dlouhý proces, který předcházel udělení stavebního povolení na stavbu galerie. Hnutí Duha, když neuspělo jako účastník řízení při standardních legislativních krocích (nebo se jich zapomnělo zúčastnit), využívá velmi nestandardních nástrojů boje proti všem výše zmíněným projektům (žaloby u soudu, švýcarské vládě, stížnosti inspekci atd). I když tyto nestandardní aktivity zaměstnaly celkem zbytečně desítky lidí a stály investora i daňové poplatníky spoustu peněz, věříme tomu, že území v okolí bývalého Mila se nakonec podaří proměnit v pěknou část města, tramvajové koleje povedou na Nové Sady a dokončí se protipovodňová opatření, která ochrání před záplavami jižní sídliště. Občané Olomouce jistě sami vidí, kdo se ve městě snaží něco budovat a kdo každou snahu o jeho rozvoj brzdí, ať už jsou jeho pohnutky ideologické, politické nebo ekonomické.

Máme za sebou revitalizaci jednoho z největších brownfieldů v republice v hodnotě několika stovek milionů korun a odstranění ekologických zátěží v lokalitě bývalého Mila i jeho okolí. Díky výstavbě nové čtvrti se rekultivují poničená a místy i zasypaná koryta říčního systému, obnovuje se nefunkční biokoridor. Ale zejména – lidem se zpřístupní a pro lidi se zvelebí zanedbaná část města v samé blízkosti centra, kam by dřív rozumný a střízlivý člověk nikdy nezabloudil. Nová čtvrt Šantovka se rozhodně nestane betonovou džunglí, ale městskou částí s významným podílem zeleně. Lokalita bude samozřejmě napojena na stávající síť cyklostezek i městské pěší sítě.

Nová čtvrt Šantovka vyrůstá v bývalém továrním areálu Milo a okolních pozemcích nedaleko historického centra Olomouce. Na ploše zhruba 11 hektarů vznikne nejdříve obchodní galerie, poté investor plánuje bytovou čtvrť a administrativní centrum. Obchodní galerie přinese více než tisíc nových pracovních míst, nabídne 46 000 m² pronajímatelných ploch a 1000 parkovacích míst v bezprostřední blízkosti centra města. Společnost SMC Development a.s. investuje do výstavby nové čtvrti více než 10 miliard korun, projekt obchodní galerie zaštiťuje její dceřiná společnost Galerie Šantovka, s.r.o. Otevření obchodní galerie je naplánováno na podzim roku 2013.


Mgr. Juraj Aláč
mluvčí projektu Šantovka
Telefon: +420 608 707 799
E-mail: juraj.alac@santovka.cz

Přihlášení k newsletteru

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat poskytované informace, služby a funkce sociálních médií.
Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookie.